เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ออกมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบชุดธารน้ำใจ
ครัวเรือนละ 1 ชุด จำนวน 13 ครัวเรือน ณ บริเวณพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร