เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
จัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
Coronavirus (COVID-19) โดยใช้จิตอาสาในการตัดเย็บ แจกจ่ายแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 825 ชุด
(1,650 ชิ้น) อำเภอยะหริ่ง จำนวน 287 ชุด (574 ชิ้น) และอำเภอไม้แก่นจำนวน 167 ชุด (326 ชิ้น) รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,275 ชุด (2,550 ชิ้น) ณ ที่ทำการไปรษณีย์
จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี นายฉัตรชัย อุดมพงษ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี ร่วมรับมอบรวมสามารถจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า
“โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19)
โดยใช้จิตอาสาในการตัดเย็บ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้แล้วทั้งสิ้นในพื้นที่ 9 อำเภอ จำนวน 6,018 ชุด (12,036 ชิ้น)