เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็นและขนม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณ
ศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชนรับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ ๑ เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร
และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอนล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากนั้นได้เยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ อปพร.เทศบาลเมืองปัตตานี
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดระเบียบการมอบสิ่งของจาก “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองปัตตานี โดยเน้นย้ำให้ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล, สวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้ง, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และหยิบแต่พอประมาณ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทรแบ่งปัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย