เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี และไปรษณีย์จังหวัดปัตตานี มอบอาหารเย็น ไข่ต้ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมและนมพร้อมดื่ม ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก
ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมี
ประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีมาตรการให้ประชาชน
รับบัตรคิวเข้าแถวเป็นระเบียบ โดยเว้นระยะห่างประมาณคนละ 1 เมตร พร้อมมีมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับอาหาร และให้ทุกคนที่มารับอาหารต้องผ่านขั้นตอน
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และให้ประชาชนที่มารอรับอาหารทุกคนสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย