เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี จัดส่งหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19)
โดยใช้จิตอาสาในการตัดเย็บ แจกจ่ายแก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 872 ชุด (1,744 ชิ้น) ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัด
ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รวมสามารถจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า”
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) โดยใช้จิตอาสาในการตัดเย็บ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้แล้วทั้งสิ้นในพื้นที่
5 อำเภอ จำนวน  2,978 ชุด (5,956 ชิ้น)