เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ
พร้อมมอบหน้ากากแบบผ้าเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) และสิ่งของบริโภคจำเป็น (อินทผาลัม)
แก่ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), หน่วยกำลัง และพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อสนับสนุน
การประกอบศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ