เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี เดินทางไปเยี่ยม เด็กชายอิรฟาน อูมา อายุ 10 ปี ที่อยู่บ้าน
เลขที่ 168/1 หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยอาการมะเร็งสมอง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี
จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี, แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
ปลัดอำเภอ, แพทย์, พยาบาล,บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะฯ ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาท พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ดำเนินการเป็นคนไข้มูลนิธิ
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ และหารือกับอาจารย์แพทย์ เรื่องความเป็นไปได้ในการ
ส่งตัวคนไข้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากมีความเสี่ยงในการส่งต่อ แต่เป็นความประสงค์ของมารดาและได้
ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดทำบัตรผู้พิการให้ เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือนละ ๘๐๐ บาท ซึ่งเข้าข่าย
เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการรับรองการเป็นผู้พิการของแพทย์, มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท
และมอบเงินฟื้นฟูผู้พิการ จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์ไม่สามารถประกอบอาชีพได้