เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นายดี พุฒคง อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยมี นายอับดุลรอนี มะหะหมัด
ปลัดอำเภองานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอไม้แก่น, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้แก่นได้มอบชุด
เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์พื้นฐานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว ในส่วนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลไม้แก่นได้ดำเนินการประมาณการความเสียหาย พร้อมสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือในการซ่อมแซมตามระเบียบ และที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น
จะได้ระดมสรรพกำลังจาก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่, หน่วยกำลัง และแรงงานจากจิตอาสาในพื้นที่ต่อไป