เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สนับสนุนผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาล (เงาะ) จากเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) มอบให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาสที่มารอรับอาหารเย็น จากที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมืองปัตตานี และตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี