เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ประสานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาบุคลากร
เครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เร่งดำเนินการตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด
จำนวน 43,392  ชิ้น