เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอรทัย แก้วประดิษ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอ
เมืองปัตตานี มอบอาหารเย็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ ศาลหลักเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี