เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับที่ทำการปกครอง
อำเภอเมืองปัตตานี มอบอาหารเย็น ให้แก่ ผู้สูงอายุ, เด็ก, ประชาชนทั่วไป และประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มี
รายได้เลี้ยงดูตนเอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีประชาชนมาเข้าแถวรอรับอาหารจำนวนกว่า 500 คน โดย เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้เริ่มแจกอาหารตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
รวม 33 วัน 8,931 กล่อง