เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง
นายอำเภอวิภาวดี พ.ต.อ.โชคชัย เนียนเซ็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิภาวดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวิภาวดี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบชุดธารน้ำใจที่ได้รับจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน
ผู้ที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ผ่านแอพพลิเคชั่น
“พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19