เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย รับมอบผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ 72 % จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ลิตร โดยมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้เหล่ากาชาด
จังหวัดเลย เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและยับยั่งการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid -19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย