เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ พฤษภาคม  2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 
จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น  24  ราย
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาหารและสิ่งของให้กับผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
1.เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีได้มอบหน้ากากอนามัยป้องกัน โคโรนาไวรัส (Covic-19) ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกราย
2.นายนำชัย แซ่ตั้ง เสื้อยืด จำนวน 50 ตัวและน้ำส้ม จำนวน 100 ขวด
3.นางจรัสศรี  งามจริง เค้กกล้วยหอม จำนวน 80 ชิ้น