เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤษภาคม  2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ได้รับมอบเงินและสิ่งของ ดังนี้
1. คุณสมชาย สิงห์สัมพันธ์ บริจาคเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20,000 บาท
2. ด.ญ.อณัญญา คงขำ เจลแอลกอฮอล์ ขวดใหญ่ จำนวน 36 ขวดเล็ก จำนวน 23 ขวด
3. กลุ่มอาสาสิงห์ โดยทีม ไลอ้อน โก เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1 ลัง (50 ซอง)