เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และเหรัญญิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม นางสาวดวงพร  ประสงศรี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ
2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป