เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและเหรัญญิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม เด็กชายวิรยะ  วังทอง  ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งสมอง ณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ
2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป