เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ
ซึ่งในปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะ จำนวน 155 คน โดยมี นายศุภชัย ปทุมชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากร
เป็นตัวแทนรับมอบ