เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชน เพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และมอบหน้ากากอนามัยให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบ ถุงยังชีพ จำนสน 4 ครัวเรือนๆละ 2 ชุด รวม 8 ชุด โดยมี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร