เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 30 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปให้กำลังใจ
แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและโรงแรมวังใต้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  เนื่องในวาระวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2563 ในครั้งนี้
มีสถานประกอบการ จำนวน 21 แห่ง และหน่วยงานในกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 หน่วยงาน ได้ส่งพนักงานเพื่อมาร่วมบริจาคโลหิต รวมจำนวน
221 คน ในจำนวนนี้ ได้ผ่านการคัดกรอง จำนวน 174 คน ได้จำนวนโลหิตทั้งหมด 52,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และมีผู้แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย สำหรับอาหารว่างที่ให้บริการแก่ผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทเสริมสุข
โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงแรมวังใต้ ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยว่าที่พันตรียุทธการ โกษากุล สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนของทั้ง 6 บริษัท เพื่อขอบคุณที่ได้นำพนักงานในบริษัทมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ได้แก่
1. บริษัท สยามแมคโคร
2. บริษัท V-Group CARS
3. บริษัท มิตซูบิชิ สุราษฎร์ธานี
4. บริษัท สุราษฎร์ เวชกิจ  (โรงพยาบาลทักษิณ)

5. บริษัท ศรีตรังโกลฟส์
6. บริษัท อิซูซุ สุราษฎร์ธานี
โดยถุงยังชีพดังกล่าว ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำยาล้างจาน หน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)