เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 30 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันรับมอบ
แอลกอฮอล์ 72% (เป็นครั้งที่ 2) จำนวน 1,000 ลิตร จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะนำมาบรรจุใส่ขวดขนาด 100 มิลลิลิตร เพื่อจะนำไปแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมี นายอดุลย์ คุณวงศ์ ผู้จัดการภาคการขาย 8 และคณะฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบฯ