เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 30 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบผ้าฝ้ายมัสลิน
ที่มีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย เป็นชุดที่ 3  จำนวนทั้งสิ้น 40 ม้วน จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดฯ นำไปดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี