เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 300 ชิ้น และแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 100 ขวด ให้กับนายอำเภอท่าลี่ เพื่อแจกให้กับ
ผู้บริจาคโลหิต และนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อเป็นการป้องกัน
และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Tags: เลย