เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 เมษายน 2563 นางจิระพา มากมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรับมอบแอลกอฮอล์
72% จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อแจกจ่ายแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้
ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ณ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช