เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 30 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภค
บริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย ดังนี้
๑.นางซุ่น สุวรรณอุ่น
๒.นางเฟื่อง เพชรทอง