เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 28 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงินจำนวน 5,000 บาท มอบผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 รายดังนี้
1.นางรัติติกาล วัฒนา อยู่บ้านเลขที่ 136/2 ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.นายจรูญ คงวารี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช