เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 29 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันไปมอบ Face Shield
จำนวน 160 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 160 หลอด  ให้กับ
1. บุคลากรทางการแพทย์ ณ  โรงพยาบาลเกาะพะงัน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ  สถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี