เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 29 เมษายน 2563  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทย  ใส่ซองไปรษณีย์เพื่อส่งให้ อสม. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี