เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 29 เมษายน 2563  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางกัลยา จันทร์ศรี
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนคสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยม นายสมชาย พัสมุทร อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 24/8
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมชาย พัสมุทร เป็นผู้พิการทางสายตามีอาชีพรับจ้างนวดแผนไทย โดยเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเซื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบถุงยังชีพ 1 ถุง  พร้อมเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้นด้วย