เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 29 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบ Face Shield
จำนวน 60 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 50 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 100 หลอด  ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี  อำภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี นพ.พยุงศักดิ์ บุญโก้ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวิภาวดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาล เป็นตัวเเทนรับมอบฯ