เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 29 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสำนวน ทองศรี
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพุนพิน นายประดิษฐ ทองจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ไปเยี่ยม
บ้านนางสมจิตร ศรศุภราช  อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  เวลาประมาณ 08:30 น.
ได้เกิดฝนฝ้าคะนองและมีพายุทำให้ต้นไม้ใหญ่บริเวณหลังบ้านได้หักโค่นและล้มทับบ้าน ส่งผลให้หลังคาบ้านและฝาบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน ในการนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้นด้วย