เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
จัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการ สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
Coronavirus (COVID-19)  ให้กับไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในพื้นที่จังอำนาจเจริญต่อไป
ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ