เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 28 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ  เหรัญญิกฯ  สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทยใส่ซองไปรษณีย์เพื่อจัดส่งให้ อสม. และร่วมกันตัดผ้าที่มีสัญลักษณ์
สภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี