เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 28 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ  และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้า จำนวน 150 ชิ้น ให้แก่นายสารพร ชัยยศ ประธานชมรมผู้สูงอายุโพธาวาส ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นำไป
แจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุในชุมชนโพธาวาส