ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
12/09/2012 กิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนกันยายน 2555
12/09/2012 ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน 2555
30/08/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน 2555
21/08/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2555
20/08/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2555
01/08/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2555
28/06/2012 ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกรกฏาคม 2555
27/06/2012 ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนกรกฏาคม 2555
25/06/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ งวดที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555
22/06/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2555