ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
31/10/2012 ขอความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด !!!
22/10/2012 แผนออกปฏิบัติงานและรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
10/10/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนตุลาคม 2555
05/10/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประจำเดือนตุลาคม 2555
01/10/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555
01/10/2012 แผนออกรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนตุลาคม 2555
26/09/2012 การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดาสุรินทร์ NEW! ด่วน!
24/09/2012 กิจกรรมออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2555
24/09/2012 ตารางการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2555
18/09/2012 เรียนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด เรื่องการสนันสนุนเงินอุดหนุนแก่องค์กรการสวัสดิการสังคมภาคเอกชน ประจำงบประมาณ 2557