ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
18/07/2014 ประกาศสอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาพร้อมบริการตรวจวัดสายตา ตามโครงการ " เหล่ากาชาดห่วงใย ผู้สูงวัยมองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา ประจำปี 2557 "
08/07/2014 ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแว่นสายตาสั้น - ยาวและเอียง
07/06/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน 2556
07/06/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เดือนมิถุนายน 2556
07/06/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนมิถุนายน 2556
04/06/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมิถุนายน 2556
31/05/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมิถุนายน 2556
30/05/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เดือนมิถุนายน 2556
30/05/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2556
29/05/2013 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมิถุนายน 2556