ข่าวประชาสัมพันธ์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
02/05/2019 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และอาคารพระครูธรรมสรคุณ
01/11/2018 รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
30/10/2018 ส่งประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง
19/10/2017 การสอบราคาซื้อรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2560
11/10/2017 สอบราคาจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ)
27/01/2016 ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดถุงยังชีพ
14/08/2015 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2558
27/01/2015 ประกาศสอบราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับออกรางวัลย่อยร้านนาวากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2558
19/01/2015 เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ
15/10/2014 ส่งประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงยังชีพ