ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
21/08/2019 กิจกรรมแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "สืบสานงานพระราชาใจอาสาทำกุศล "
21/08/2019 กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี 2562
15/08/2019 การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด รอบ 2/2562
14/08/2019 แบบสอบถามการสำรวจ เรื่อง “ การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2562 ” พิเศษ ลุ้นรับเสื้อ share & show ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 100 รางวัล
09/07/2019 " คอนเสิร์ต The Duest Concert " ทุกจังหวะของชีวิต มีสีสันของความรักและการให้เสมอ
08/07/2019 ขอความร่วมมือติดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
03/07/2019 โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562
02/07/2019 ระเบียบสำนักนายกรฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
26/06/2019 การสรรหาสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)
13/06/2019 แก้ไขแบบรายงานผลการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และในพระราชานุเคราะห์