แผนการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะของเหล่ากาชาดจังหวัด
ว/ด/ป เรื่อง
08/11/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562
08/11/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2562
09/10/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนตุลาคม 2562
08/10/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก เดือนตุลาคม 2562
04/10/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนตุลาคม 2562
03/10/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม 2562
02/10/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนตุลาคม 2562
30/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนตุลาคม 2562
18/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนกันยายน2562
16/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกันยายน 2562
09/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกันยายน 2562
06/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนกันยายน 2562
05/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกันยายน 2562
05/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนกันยายน 2562
04/09/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนกันยายน 2562
28/08/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกันยายน 2562
27/08/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนสิงหาคม 2562
15/08/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เดือนสิงหาคม 2562
05/08/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนสิงหาคม 2562
05/08/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนสิงหาคม 2562
01/08/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนสิงหาคม 2562
30/07/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนสิงหาคม 2562
09/07/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกรกฎาคม 2562
04/07/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เดือนกรกฎาคม 2562
02/07/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนกรกฎาคม 2562
02/07/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2562
28/06/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกรกฏาคม 2562
28/06/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนกรกฏาคม 2562
28/06/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกรกฏาคม 2562
25/06/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนกรกฏาคม 2562
14/06/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เดือนมิถุนายน 2562
11/06/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนมิถุนายน 2562
31/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2562
30/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมิถุนายน 2562
29/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2562
29/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมิถุนายน 2562
28/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมิถุนายน 2562
10/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2562
07/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
07/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
02/05/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤษภาคม 2562
30/04/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤษภาคม 2562
30/04/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนพฤษภาคม 2562
30/04/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤษภาคม 2562
11/04/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2562
11/04/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2562
04/04/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2562
18/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2562
18/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมีนาคม 2562
18/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เดือนมีนาคม 2562
18/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนมีนาคม 2562
18/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนมีนาคม 2562
18/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ุ 2562
12/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมีนาคม 2562
07/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดือนมีนาคม 2562
07/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมีนาคม 2562
07/03/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนมีนาคม 2562
15/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
06/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนธันวาคม 2562
06/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เดือนกุมภาพันธ์ 2562
06/02/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2562
23/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2562
16/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนมกราคม 2562
14/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เดือนมกราคม 2562
14/01/2019 แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดือนมกราคม 2562