ขอเชิญเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร