ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ว/ด/ป เรื่อง
31/10/2019 ขอเชิญเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
03/10/2019 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 (กิ่งกาชาดอำเภอ)
02/10/2019 การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 (เหล่ากาชาดจังหวัด)
25/09/2019 แผนการดำเนินงานการรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปี พ.ศ.2563
24/09/2019 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
19/09/2019 การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รับพระราชทานโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
21/08/2019 กิจกรรมแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "สืบสานงานพระราชาใจอาสาทำกุศล "
21/08/2019 กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี 2562
15/08/2019 การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด รอบ 2/2562
14/08/2019 แบบสอบถามการสำรวจ เรื่อง “ การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2562 ” พิเศษ ลุ้นรับเสื้อ share & show ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 100 รางวัล