จังหวัดขอนแก่น 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนเมษายน 2562 - กรกฎาคม 2562