จังหวัดขอนแก่น 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม 2562