จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่​ 9 กรกฎาคม​ 2562​ เวลา 14.00 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางช่อฟ้า แสงกล้า
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะ​ ร่วมกับสนง.ปภ.ศก., สนง.พมจ.ศก.และอปท.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
​ในพื้นที่ตำบลพิงพวย และตำบล สะพุง อำเภอศรีรัตนะ​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 2 ครัวเรือน
2.ที่อยู่​อาศัยได้รับ​ความเสี​ยหายบางส่วน จำนวน 2 ครัวเรือน เหล่า​กาชาด​ฯ ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค​ เครื่อง​ใช้​ไฟฟ้า​และเงิน
ช่วยเหลือตามสภาพความเสียหาย​ ครัวเรือนละ 1 ชุด เพื่อบรรเทา​ทุกข์​ใน​เบื้องต้น​ ทั้งนี้ได้ประสานกับหน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ให้พิจารณา​ช่วยเหลือ
เพิ่มเติม​ตามระเบียบต่อไป

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ