จังหวัด​ศรีสะเกษ​

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่​เวลา 09.00 น. นางชุติ​พร​ วิจิตร์แสง​ศรี​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ พร้อมด้วย
​นางชไมพร แหวนเพ็ชร​  เหรัญญิก​เหล่ากาชาดฯ นางไพจิตร กิ่ง​สุวรรณ​ ที่ปรึกษา​เหล่า​กาชาด​ฯ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประสบภัย
มอบชุดธารน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค​และเงินช่วยเหลือแก่ราษฎร​ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่, อำเภอ​ขุขันธ์​และอำเภอ​น้ำเกลี้ยง​ ดังนี้
-​ อำเภอปรางค์กู่​ ให้ความช่วยหลือ​ผู้​ประสบ​วาตภัย​จำนวน 150 ราย ในพื้นที่ตำบลหนองเชียงทูน, ตำบลพิมาย, ตำบลสนาย และตำบลกู่ โดยบูรณาการ​
การช่วยเหลือ​ร่วมกับ​นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอ​ปรางค์กู่​ สสอ. และอปค.​ในพื้นที่
-​ อำเภอขุขันธ์​ ให้ความช่วยเหลือรายนายเว็ด ระหาร ผู้ประสบอุบัติภัย​ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต บ้านเลขที่ 4 หมู่ 3 ตำบลโคกเพชร
- อำเภอน้ำเกลี้ยง​ ให้ความช่วยเหลือ​ผู้​ประสบ​วาตภัย​จำนวน 51 ราย ในพื้นที่ตำบลรุ่งระวี และตำบลละเอาะ โดยบูรณาการ​การช่วยเหลื​อ
ร่วมกับนายวิบูลย์​ กิ่งสุวรรณ​ นายอำเภอ​น้ำเกลี้ยง​ และอปค.ในพื้นที่ ทั้งนี้ เหล่ากาชาด​จังหวัด​จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาหนักต่อไป

จังหวัด​ศรีสะเกษ​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​
จังหวัด​ศรีสะเกษ​