จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย
ให้ นางสาวปวีณา กลิ่นวิชิต กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่
อำเภอคีรีรัฐนิคม เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางสาวณัฐกาณจน์ ชาญพล อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย ได้รับเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เวลา 20:00 น. ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี