จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษณ์
ณ บ้านของนางสาวปรียากร อารีย์ บ้านเลขที่ 54/408 หมู่ที่ 14 หมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ