จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดที่เกิดจากการย้อมตระกร้าผลไม้ที่มีส่วนผสมของทินเนอร์
ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.น.ส.ชัญษา ธนวงษาโรตน์ บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 4 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
2.นายมงคลไชย ไชยรินทร์ บ้านเลขที่ 92/2 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
3.นางสำราญ บุญมี บ้านเลขที่ 176 หมู่ที่ 7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ